בית הספר הדמוקרטי, חדרה - פרס ראשון

בית יד לבנים, רמת ישי

הספרייה המרכזית, חיפה - פרס ראשון

מוזיאון מאנה כץ, חיפה - שלב ברירת המזמין

מרכז הדרכה רפואי, מכללת צפת

בית כנסת, רשפון